REFLECT
onderzoek en advies voor stressbeheersing

vitaliteitsprofiel

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Publicaties

 

 

Rapport TNO Arbobalans, 2008.  Te downloaden op:

http://www.tno.nl/content.cfm?context=markten&content=publicatie&laag1=52&laag2=1&item_id=430


Meer informatie over stress op het werk:
http://osha.europa.eu/nl/campaigns/ew2002/index_html  en
http://osha.europa.eu/nl/topics/stress/index_html/advice_for_employers
Zie bij dit laatste rechtsonder te downloaden publicaties: Factsheets 22 en 31.

WHO definition of Health, 1948:
http://www.who.int/about/definition/en/print.html

 

Publicaties Edith Das-Smaal:

 

Artikelen/boekhoofdstukken:

 

Brand, E.F.J.M., Das-Smaal, E.A., & de Jong, P.F. (1996). Subtypes of children with attention
disabilities
. Child Neuropsychology, 2(2), 109-122.
Das-Smaal, E.A. (1985). Aandacht in de klas. Didactief, 6, 16-18.
Das-Smaal,E.A. (1986). Variation within categories. Dissertatie, Vrije Universiteit Amsterdam.
Das-Smaal, E.A. (1987). Categoriseren. In J.J. Beishuizen, L. de Leeuw & J.H. de Swart (Red.),
Cognitieve psychologie in theorie en praktijk. Lisse: Swets & Zeitlinger b.v., p.115-127.
Das-Smaal, E.A. (1988). De ontwikkeling van het geheugen. In W.Koops en J.J.van der Werff (Red.),Overzicht van de empirische ontwikkelingspsychologie deel 2: de ontwikkeling van functies en cognitie. Groningen: Wolters-Noordhoff, p.71-97.
Das-Smaal, E.A. (1990). Biases in categorization. In J.-P. Caverni, J.-M. Fabre & M. Gonzalez (Eds.), Cognitive Biases. Amsterdam: Elsevier Science Publishers b.v., p.349-386.
Das-Smaal, E.A. (in prep.) Physiological measurement in a mental effort protocol: chronic stress and physiological flexibility and recovery.
Das-Smaal, E.A. (in prep.) Chronic stress and working memory dysfunction.
Das-Smaal, E.A., Brand, E.F.J.M., & Hooff, S.L. van den (1990). Onderscheid tussen aandachts- en leesproblemen bij kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 8/9, 436-444.
Das-Smaal, E.A., de Jong, P.F., & Koopmans, J.R. (1993). Working memory, attentional regulation and the Star Counting Test. Journal of Personality and Individual Differences, 14, 815-824.
Das-Smaal, E.A., Klapwijk, M.J.G., & van der Leij, A. (1996). Training of perceptual unit processing in children with a reading disability. Cognition and Instruction, 14(2), 221-250.
Das-Smaal, E.A., de Leeuw, L. & Orlebeke, J.F. (1987). Is er iets mis met de aandacht van het
schoolkind? Pedagogische Studiën,64,1-15.
Das-Smaal, E.A. & de Swart, J.H. (1981). Typicality, physiological activity and concept identification. Acta Psychologica, 47, 1-24.
Das-Smaal, E.A. & de Swart, J.H. (1984). Variation within categories. Acta Psychologica, 57, 165-192.
Das-Smaal, E.A. & de Swart, J.H. (1986). Effects of contrasting category, conjoint frequency and typicality on categorization. Acta Psychologica, 62, 15-40.
De Jong, P.F. & Das-Smaal, E.A. (1989). De Teltest: een test voor flexibiliteit van aandacht.
In W.J. van der Linden & L.J.Th. van der Kamp (Red.), Meetmethoden en data-analyse.
Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger b.v., p.99-106.
De Jong, P.F. & Das-Smaal, E.A. (1990). The Star Counting Test: An attention test for children.
Journal of Personality and Individual differences, 11, 597-604.
De Jong, P.F. & Das-Smaal, E.A. (1991). De Amsterdamse Kinder Gedragslijst: een korte
gedragsvragenlijst voor kinderen. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 46, 76-83.
De Jong, P.F. & Das-Smaal, E.A. (1993). Factor structure of standard attention tests for children: a distinction between perceptual speed and working memory. European Journal of Psychological Assessment, 9, 94-106.
De Jong, P. F., & Das-Smaal, E. A. (1995). Het meten van aandacht: Principes en methoden.
In: P.Eling en W.Brouwer (Red.): Aandachtsstoornissen: een neuropsychologisch handboek, p.231- 245.
De Jong, P. F., & Das-Smaal, E. A. (1995). Attention and Intelligence: The Validity of the Star
Counting Test. Journal of Educational Psychology, 87, 80-92.
Keuss, P. J. G., van Rossum, E. N. A., & Das-Smaal, E. A. (1997). Achtergrondruis ten voordele van neuronale signalering bij de mens. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 52, 220-235.
De Leeuw, L., & Das-Smaal, E.A. (1988). Research on concentration ability and attentional processes of students in regular and special education. Newsletter of the European Association for Research on Learning and Instruction, 7, 11-12.
Minder, B., Das-Smaal, E. A., Brand, E. F. J. M. & Orlebeke, J. F. (1994). Exposure to lead and
specific attentional problems in schoolchildren. Journal of Learning Disabilities, 27, 393-399.
Minder, B., Das-Smaal, E.A., & Orlebeke, J.F. (1998). Cognition in children does not suffer from very low lead exposure. Journal of Learning Disabilities, 31, 5, 494-502.
Orlebeke, J.F., Das-Smaal, E.A., Boomsma, D.I. & Eriksson, A.W. (1990). De groei van het speciaal onderwijs: een volksgezondheidsprobleem? Ned. Tijdschrift v.d. Geneeskunde, 134, 1315-1319.
De Swart, J.H., & Das-Smaal, E.A. (1976). Relationship between SCR, heart rate and information
processing. Biological Psychology, 4, 41-49.
De Swart, J.H. & Das-Smaal, E.A. (1979). Orienting reflex and uncertainty reduction in a concept
learning task. In H.D.Kimmel, E.H. van Olst & J.F.Orlebeke (Eds.), The orienting reflex in humans. Hillsdale,N.J.:LEA.
De Swart, J.H., Kok, A. & Das-Smaal, E.A. (1981). P300 and uncertainty reduction in a concept
identification task. Psychophysiology, 18, 619-629.
Visser, M.R.M. & Das-Smaal, E.A. (1991). Impulsiviteit:"What's in the name?" Een prototype
benadering. In J.Hoogstraten & W.J. van der Linden (Red.), Methodologie. Amsterdam: SCO.
Visser, M.R.M. & Das-Smaal, E.A. (1994). "Ork, ork, ork, soep eet je met een ..." Didaktief, 4, 19.
Visser, M.R.M., Das-Smaal, E.A. & Feij, J.A. (1993). Impulsivity in the eye of the beholder: an
analysis of teachers' concepts of impulsive and reflective behaviour. The European Journal of Personality, 7, 47-63.
Visser, M.R.M., Das-Smaal, E.A., & Kwakman, H. (1996). Impulsivity and negative priming:
Evidence for diminished cognitive inhibition in impulsive children. The British Journal of Psychology, 87(1), 131-140.
Woestenburg, J.C., Das-Smaal, E.A., Brand, E.F.J.M. & Kramer, S. (1992). Learning during visual search in children with attentional and learning problems: a trial-to-trial evaluation of RT and ERP measures. Journal of Psychophysiology, 6, 204-224.

 

Papers/ interne rapporten:

 

Brand, E.F.J.M., Das-Smaal, E.A., & de Jong, P.F. (1989). Een oudervragenlijst voor concentratie en concentratieverstorende factoren. Paper ORD Leiden.
Das-Smaal, E.A. (1974). Fysiologische activering in een concept leertaak. Doctoraal thesis VU.
Das-Smaal, E.A. (1989). Concentratieproblemen op school. Paper ORD Leiden.
Das-Smaal, E.A. (1989). Attentional problems at school: Overview of a research project.
Interne publicatie, Vrije Universiteit Amsterdam.
Das-Smaal, E.A. (2004). Eindrapportage pilots Fysieke stressmeting.
Das-Smaal, E.A., Brand, E.F.J.M., Bronsveld-Minder,B.& Orlebeke, J,F. (1990). Vooronderzoek naar de relatie tussen loodbelasting en aandachtsproblemen bij LOM-scholieren in het IJmondgebied. Intern rapport, Vrije Universiteit Amsterdam.
Das-Smaal, E.A., Brand, E.F.J.M., & Hooff, S.L. van den (1989). Onderscheid tussen aandachts- en leesproblemen bij kinderen. Paper ORD Leiden.
De Jong, P.F. & Das-Smaal, E.A. (1989). De betrouwbaarheid en validiteit van de Teltest.
Paper ORD Leuven.
De Jong, P.F., & Das-Smaal, E.A. (1989). Een landelijk onderzoek naar aandachtproblemen in het basisonderwijs: opzet en eerste resultaten. Paper ORD Leiden.
De Jong, P.F. & Das-Smaal, E.A. (1989). Het meten van individuele verschillen in
concentratievermogen. Paper Psychonomiecongres Noordwijkerhout.
De Jong, P.F., & Das-Smaal, E.A. (1989). The Star Counting Test: An attention test for children.
Paper Meeting of the Experimental Psychology Society, Cambridge.
De Jong, P.F. & Das-Smaal, E.A. (1990). Het landelijk onderzoek naar concentratieproblemen onder leerlingen in het basisonderwijs: een verslag voor leerkrachten. Intern rapport, Vrije Universiteit Amsterdam.
Klapwijk, MJG & Das-Smaal,E.A. (1989). Leesvaardigheidstraining volgens een componenten
benadering. Paper ORD Leiden.
Klapwijk, M.J.G. & Das-Smaal,E.A.(1990). Leesvaardigheidstraining volgens een componenten
benadering. Intern rapport, Vrije Universiteit Amsterdam.
Visser, M.R.M. & Das-Smaal, E.A. (1989). Impulsiviteit: gelegenheidsholisme? Paper ORD Leiden.
Visser, M.R.M., Kwakman, H.J.M., & Das-Smaal, E.A. (1993). Het "negative priming" effect bij
sociaal en cognitief impulsieve kinderen. Posterabstract in het Tijdschrift voor
Ontwikkelingspsychologie, 20, 54-55.

 

Wetenschapsjournalistieke publicaties in kranten en tijdschriften:

 

Stress, serotonine en bewegen. Het Parool, 19 nov. 1994
Slaperig na de lunch. Het Parool, 24 dec. 1994
Emoties bij de film. Het Parool, 15 april 1995
Stress, flexibiliteit en immuunsysteem: psychoneuroimmunologie. Het Parool, 29 april 1995
Stress, aandacht en geheugen bij krijgsgevangenen. NRC Handelsblad, 4 mei 1995
Persoonlijkheid en borstkankerrisico. Het Parool, 29 mei 1995
Melatonine als slaapmiddel. Plus, juni 1995
Brein en boodschapperstoffen. Het Parool, 16 sept. 1995
Beelden in ons brein – het brein bruist van leven. Het Parool, 28 oktober 1995
Moe en uit balans. Santé, november 1995
Muziek i.p.v. intieme contacten. Het Parool, 16 december 1995
Hoeveel mensen kan de aarde dragen? Het Parool, 30 december 1995
Melatonine als haarlemmerolie. Het Parool, 27 januari 1996
Roze bril houdt ons gelukkig. Het Parool, 30 maart 1996
Roken voorkomt dementie niet. Het Parool, 25 mei 1996
Roken als preventiemiddel? Alzheimer Magazine, december 1996
Het nut van achtergrondruis: stochastische resonantie. Het Parool, 23 november 1996
Wie niet voelt, kan ook niet denken: stress, werkgeheugen en emoties. Het Parool, 11 sept. 1999

 

Terug naar vorige pagina