REFLECT
onderzoek en advies voor stressbeheersing

vitaliteitsprofiel

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Testimonials

 

 

Praktijkresultaat – onafhankelijk onderzoek


De Reflectmethode heeft haar nut in de praktijk bewezen.
Bij de politie is de Reflectmethode in 2005/2006 via het landelijk project Arbeid&Politie (A&P) in een drietal pilotstudies

(52 personen) op haar merites beoordeeld.


Uit: Rapport Eindevaluatie pilots Fysieke stressmeting -  uitgevoerd door Arbeid & Politie.
      In hoeverre wordt voldaan aan de kwaliteitseisen?

 

  • 95% van de respondenten waardeert het geheel van meting, rapportage en adviesgesprek als goed of zeer goed;
  • 100% van de respondenten waardeert de deskundigheid van Edith Das en  Kees Koeman als goed of zeer goed;
  • 93% van de respondenten vindt de gekregen adviezen bruikbaar.
  • 78% van de respondenten vindt het instrument passend bij de politiecultuur (5% vindt van niet, 17% vult in ‘neutraal’).
  • 97% van de respondenten vindt dat de Fysieke stressmeting handvatten biedt voor persoonlijke actie.
  • 72% van de respondenten geeft aan ook na 4 à 5 maanden de gekregen adviezen nog steeds in de praktijk te brengen.

 

De eindconclusie was dat de methode in ruime mate aan de vooraf gestelde kwaliteitseisen voldeed.

De Reflectmethode is vervolgens opgenomen in het A&P productaanbod.

 

Inmiddels hebben diverse integrale (o.a. forensische) politieafdelingen de voordelen ervaren van de objectieve stresstest en ons maatwerk.

 

 

Enkele uitspraken van onze cliënten


De Stresstest van Reflect heeft ons enorm geholpen om nadelige effecten van stress in te dammen. Individuele werknemers hebben handvatten aangereikt gekregen om met stress om te gaan. Ook heeft het mij als manager de ogen geopend.”


“Op de 1e plaats is de voorlichting vooraf zeer goed geweest. De mogelijkheid die met dit onderzoek wordt geboden is uniek.

De wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd is zeer professioneel en gericht op het individu. De adviezen zijn toepasbaar
ook binnen een grotere groep.”


“Ik kreeg zeer duidelijke punten aangereikt die ikzelf kan en wil veranderen. Ik ben mij er weer van bewust geworden dat ik
meer in mijzelf moet investeren voor een gezond leven. Je bent bezig met de waan van de dag en je blijft maar rennen, met
alle mogelijke gevolgen van dien.”


 “Ik ervaar nu minder werkstress. Doordat je op stressmomenten denkt aan de adviezen, laat je je het hoofd niet meer op hol brengen. Zelfs tijdens zware/ingrijpende werkzaamheden bouw ik rustmomenten in. Voor die tijd ging je de hele dag achter
elkaar door.”

 

Terug naar vorige pagina