REFLECT
onderzoek en advies voor stressbeheersing

vitaliteitsprofiel

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

wie zijn wij

 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij ?

 

 

 

 

 

Dr. Edith Das-Smaal (1948) werkte van 1971 tot 2007 als docent/onderzoeker aan de Vrije Universiteit (VU).
Na opleidingen tot medisch analiste (1968) en tot functieleerpsycholoog (1976, cum laude) aan de VU,
promoveerde zij daar in 1986 op een onderzoek naar geheugen en fysiologische indicatoren van informatieverwerking.
Met de eerste fysiologische metingen bij mentale activiteit in 1974 1 is zij pionier op dit gebied.

Na haar promotie startte ze een interdisciplinair landelijk onderzoeksproject naar aandacht-, werkgeheugen- en impulsiviteitsdysfuncties bij scholieren, met o.a. fysiologische meting, waarin ze als copromotor een viertal door NWO gesubsidieerde projecten begeleidde.
In 1999 verkreeg zij haar BIG-registratie als GZ-psycholoog.
Als docent verzorgde zij tientallen jaren mastercolleges op het gebied van geheugen, denken en beslissen.
In een postdoctorale opleiding Ergonomie doceerde zij stressfysiologie en mentale gevolgen van stress.
Hierover leverde zij ook vele bijdragen aan symposia, workshops en externe opleidingen.

 

Kees Koeman (1952) was in de jaren ‘70 werkzaam als maatschappelijk werker in Amsterdam.

Vanaf 1980 is hij vooral als projectmanager werkzaam geweest voor uiteenlopende projecten.

 

Edith Das en Kees Koeman zijn beiden registerlid van de International Stress Management Association (ISMA).

 

In 2003 richtten zij stressinterventiebureau Reflect op.
Samen ontwikkelden zij een stressfysiologisch meetinstrument: het ‘Vitaliteitsprofiel’.
Na valideringsonderzoek kon dit meetinstrument met bijbehorende interventiemethode op praktijkwaarde worden getoetst in opdracht van een grote Nederlandse organisatie.
Beide met goed resultaat.
Sindsdien wordt de Reflectmethode met succes toegepast bij bedrijven, instellingen en particulieren voor vroegtijdige burnoutpreventie en - interventie.

 

 

 

 

 


1 De slotzin van haar master thesis in dat jaar luidde:
“Het belang van deze benadering is gelegen in de mogelijkheid om met behulp van objectieve fysiologische meting
subjectieve processen die anders noch objectief, noch via verbaal rapport toegankelijk zijn, te onderzoeken.”
Deze uitspraak is nog steeds relevant.

Reflect brengt dit met het Vitaliteitsprofiel in de praktijk.